Extra maatregelen i.v.m. infectiepreventie Covid-19

Gelukkig mag ik u weer ontvangen in mijn praktijk, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

 • Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt;
 • In de wachtruimte kunt u altijd plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van medepatiënt. Kom op tijd, maar niet te vroeg;
 • Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken. In noodgevallen zal toilet naderhand volgens protocol worden gereinigd;
 • Kom zoveel mogelijk alleen. Bij kinderen tot 16 jaar kan een van beide ouders worden meegenomen;
 • Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn weg in uw tas of jaszak;
 • Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
 • Na iedere cliënt worden contactpunten zoals deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk;
 • Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
 • Voor zover noodzakelijk geef ik instructies op minimaal 1,5 meter afstand en zal het fysiekcontact tot minimum worden beperkt zover mogelijk;
 • Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik kan u adviezen en oefeningen geven. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in uw totaal aantal vergoedingen;
 • Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd;
 • Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

                                                             

Intake en anamnese

Bij de eerste afspraak maken we kennis met elkaar. Ik vraag naar uw persoonlijke gegevens, de reden van uw komst, uw verwachting en beoordeel naar aanleiding hiervan of behandeling mogelijk is. Houdt u rekening met een totale duur, inclusief behandeling van ongeveer 90 minuten.

In verband met eisen omtrent cliënten registratie is een éénmalige intake verplicht. Uiteraard worden alle gegevens onder beroepsgeheim gewaarborgd.

Behandelplan

Vervolgens zal ik samen met u het behandelplan doornemen. Dit zal afhankelijk van uw klacht(en) gemiddeld 6 tot 8 behandelingen vergen. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang te worden afgezegd, anders ben ik genoodzaakt deze in rekening te brengen. De betaling kan contant worden voldaan of per bank binnen 14 dagen.

Relevante informatie

Bent u onder behandeling van een arts of specialist of gebruikt u medicijnen, kan eerst overleg met uw behandelaar nodig zijn. Zodra uw behandelend arts ermee instemt, is vervolgbehandeling mogelijk.

 • Voor het achterhouden van medische gegevens, kunt u mij niet verantwoordelijk stellen.
 • Voor informatie t.a.v. mogelijkheden voor vergoeding door zorgverzekering: zie zorgverzekering.